top of page

DIAGNOZA
DYSLALII

PROFILAKTYKA
LOGOPEDYCZNA

W PRZEDSZKOLU

TERAPIA
LOGOPEDYCZNA
W PRZEDSZKOLU

OCENA NAPIĘCIA MIĘŚNIOWEGO
W STREFIE OROFACJALNEJ

POŁYKANIE
W DYSLALII

GŁOSKI [K,G]
od wywołania do utrwalenia

TERAPIA
DYSLALII

 

DIAGNOZA 
LOGOPEDYCZNA 
W PRZEDSZKOLU

ZABAWY W TERAPII

ORM

TRENING

POŁYKANIA

on-line na żywo

SEPLENIENIE
od wywołania do utrwalenia

GŁOSKI [T,D,N,L]
od wywołania do utrwalenia

bottom of page