Cennik gabinetów

Logopedia

Pełna diagnoza z opinią i planem terapii..................................... 140 zł

Pełna diagnoza neurologopedyczna  ...........................................  160 zł

Diagnoza neurologopedyczna niemowlęcia............................. 160 zł

Ocena gotowości niemowlęcia do rozszerzenia diety ...... 160 zł

Diagnoza karmienia/jedzenia ............................................................... 160 zł

Terapia logopedyczna dzieci (45 minut)...................................................... ......................................... ...................  90 zł

Terapia logopedyczna dzieci autystycznych...................................................... ........................................... ......   90 zł

Terapia neurologopedyczna ...................................................... ............................................................................... ......   90 zł

Nauka lub eliminacja trudności w czytaniu i pisaniu (45 minut)................................. ............................. 90 zł

Terapia karmienia ........................................................ .............................................................. ................................................. 90 zł

Terapia z zakresu wczesnej interwencji (niemowlęta do 1 roku życia) ................................................. 100 zł

Terapia logopedyczna, wspierająca leczenie ortodontyczne (młodzież, dorośli) ......................... 120 zł

*Konsultacje jednorazowe prowadzone przez mgr Sylwię Matuszny ................................................ 120 zł

 

 

 

 

 

 

 

Integracja sensoryczna SI

Diagnoza integracji sensorycznej ..................................................................................................................................... 280 zł

Terapia integracji sensorycznej ......................................................................................................................................... 100 zł

Dieta sensoryczna (2-tygodniowa + 1 konsultacja) ...............................................................................................350 zł

 

 

Elektrostymulacja

Elektrostymulacja twarzy oraz jamy ustnej (10 zabiegów) dla pacjentów gabinetu............................................................................... 500 zł

Elektrostymulacja twarzy oraz jamy ustnej (10 zabiegów) niemowląt dla pacjentów gabinetu............................................................................... 550 zł

Elektrostymulacja twarzy oraz jamy ustnej (10 zabiegów) dla osób z zewnątrz.*....................................................................................... 600 zł

* Do kosztu elektrostymulacji należy doliczyć koszt diagnozy (100 zł), jeżeli zabiegom poddawane będą dzieci, nie będące naszymi pacjentami.

Zaburzenia przetwarzania słuchowego - CAPD

Wstępna konsultacja z wywiadem ................................................................................................................................. 150 zł

Audiometria tonalna - badanie słuchu  ........................................................................................................................ 60 zł

Diagnoza CAPD ................................................................................................................................................................................350 zł

Trening słuchowy 10 sesji ................................................................................................................................................................................1200 zł

Trening słuchowy 15 sesji ................................................................................................................................................................................1800 zł