top of page

Cennik gabinetów

Logopedia

Pełna diagnoza logopedyczna..................................... 160 zł

Pełna diagnoza neurologopedyczna  ...........................................  180 zł

Diagnoza neurologopedyczna niemowlęcia............................. 180 zł

Ocena gotowości niemowlęcia do rozszerzenia diety ...... 180 zł

Diagnoza karmienia/jedzenia ............................................................... 180 zł

Terapia logopedyczna dzieci (45 minut)...................................................... ......................................... ...................  90 zł

Terapia logopedyczna dzieci autystycznych...................................................... ........................................... ......   90 zł

Terapia neurologopedyczna ...................................................... ............................................................................... ......   90 zł

Nauka lub eliminacja trudności w czytaniu i pisaniu (45 minut)................................. ............................. 90 zł

Terapia karmienia ........................................................ .............................................................. ................................................. 90 zł

Terapia z zakresu wczesnej interwencji (niemowlęta do 1 roku życia) ................................................. 100 zł

Terapia logopedyczna, wspierająca leczenie ortodontyczne (dzieci, młodzież, dorośli) ......................... 120 zł

*Konsultacje jednorazowe prowadzone przez mgr Sylwię Matuszny ................................................ 120 zł

*Terapia logopedyczna prowadzona przez mgr Sylwię Matuszny ................................................ 100 zł

 

 

 

 

 

 

Integracja sensoryczna SI

Diagnoza integracji sensorycznej ..................................................................................................................................... 280 zł

Terapia integracji sensorycznej ......................................................................................................................................... 100 zł

Dieta sensoryczna (2-tygodniowa + 1 konsultacja) ...............................................................................................350 zł

 

 

Fizjoterapia
Elektrostymulacja w logopedii

Diagnoza fizjoterapeutyczna (1,5 godziny)  ..................................................................................................................................... 200 zł

Spotkanie terapeutyczne  (45 minut) ......................................................................................................................................... 130 zł

 

Elektrostymulacja twarzy oraz jamy ustnej (10 zabiegów) dla pacjentów gabinetu............................................................................... 500 zł

Elektrostymulacja twarzy oraz jamy ustnej (10 zabiegów) niemowląt dla pacjentów gabinetu............................................................................... 550 zł

Elektrostymulacja twarzy oraz jamy ustnej (10 zabiegów) dla osób z zewnątrz.*....................................................................................... 600 zł

* Do kosztu elektrostymulacji należy doliczyć koszt diagnozy (100 zł), jeżeli zabiegom poddawane będą dzieci, nie będące naszymi pacjentami.

Zaburzenia przetwarzania słuchowego - CAPD

Audiometria tonalna - badanie słuchu  ........................................................................................................................ 60 zł

Diagnoza CAPD + wywiad wstępny  ................................................................................................................................................................................450 zł

 

bottom of page