Cennik gabinetów

Diagnoza

Pełna diagnoza z opinią i planem terapii..................................... 140 zł

Pełna diagnoza neurologopedyczna ...........................................  160 zł

Diagnoza neurologopedyczna niemowlęcia............................. 160 zł

Ocena gotowości niemowlęcia do rozszerzenia diety ...... 160 zł

Diagnoza karmienia/jedzenia ............................................................... 160 zł

 

Diagnoza integracji sensorycznej (dwa spotkania)............................. 280 zł

 

 

 

 

 

 

Terapia 

Terapia logopedyczna dzieci (45 minut)...................................................... ......................................... ...................  80 zł

Terapia logopedyczna dzieci autystycznych...................................................... ........................................... ......   90 zł

Terapia neurologopedyczna ...................................................... ............................................................................... ......   90 zł

Terapia wad wymowy osób dorosłych.................................................................. ........................................... ......    80 zł

Terapia ręki (+15 minut do terapii) ...................................................................................................................................   20 zł

Terapia ręki (45 minut)  ............................................................................................................. ...............................................  80 zł

Wczesna interwencja logopedyczna ................................................... ........................................................................ 90 zł

Konsultacja logopedyczna ........................................................... .............................................................. ........................ 80 zł

Nauka lub eliminacja trudności w czytaniu i pisaniu (45 minut)................................. ............................. 80 zł

Terapia karmienia ........................................................ .............................................................. ................................................. 90 zł

Terapia integracji sensorycznej ......................................................................................................................................... 100 zł

Dieta sensoryczna (2-tygodniowa + 1 konsultacja) ...............................................................................................350 zł

Kinesiotaping logopedyczny (plastrowanie dynamiczne)............................................................................... 30 zł

Elektrostymulacja twarzy oraz jamy ustnej (10 zabiegów) dla pacjentów gabinetu............................................................................... 450 zł

Elektrostymulacja twarzy oraz jamy ustnej (10 zabiegów) niemowląt dla pacjentów gabinetu............................................................................... 500 zł

Elektrostymulacja twarzy oraz jamy ustnej (10 zabiegów) dla osób z zewnątrz.*....................................................................................... 550 zł

* Do kosztu elektrostymulacji należy doliczyć koszt diagnozy (100 zł), jeżeli zabiegom poddawane będą dzieci, nie będące naszymi pacjentami.

 

Rodzina 3+ (troje dzieci)

Drugie dziecko/nastolatek/osoba dorosła - 50% za diagnozę i terapię*

Trzecie dziecko/nastolatek/osoba dorosła - 75% za diagnozę i terapię**