top of page

PEDAGOG - czyli, co musisz wiedzieć

KIEDY NALEŻY SKORZYSTAĆ Z TERAPII PEDAGOGICZNEJ?

 • Gdy Twoje dziecko przejawia trudności w nauce,

 • Gdy dziecko ma trudności z liczeniem, czytaniem i pisaniem,

 • Gdy dziecko ma słabą pamięć, trudności z przyswajaniem nowych pojęć np. nazw figur, kolorów,

 • Gdy dziecko ma zaburzenia koncentracji uwagi,

 • Gdy dziecko ma trudności z myśleniem przyczynowo-skutkowym,

 • Gdy chcesz sprawdzić, czy Twoje dziecko posiada już gotowość szkolną,

 • Gdy nauczyciele podejrzewają dysleksję lub jej ryzyko (w wieku przedszkolnym),

 • Gdy Twoje dziecko jest wybitnie uzdolnione w danej dziedzinie.

KIEDY NALEŻY SKORZYSTAĆ Z TERAPII RĘKI?

 • Gdy u dziecka stwierdzono obniżone lub wzmożone napięcie mięśniowe na obwodzie,

 • Gdy chwyt kredki, ołówka, nożyczek jest nieprawidłowy,

 • Gdy nacisk na kredkę/ołówek w trakcie rysowania jest zbyt duży lub zbyt mały,

 • Gdy dziecko nie jest w stanie rozdzielić, wyizolować ruchów swoich palców dłoni np. w trakcie zabaw paluszkowych.

DIAGNOZA PEDAGOGICZNA

Diagnozy pedagogicznej dokonujemy na wniosek rodzica. Bardzo często dzieci są na nią kierowane również przez przedszkole lub szkołę. Diagnoza odbywa się w ramach jednego spotkania, które po pewnym czasie możliwe, że będzie trzeba powtórzyć. Dzieje się tak np. w przypadku stwierdzenia dysleksji lub jej ryzyka. W trakcie diagnozy pedagog przeprowadza wywiad z rodzicem, sondując tym samym  jaki jest rodzaj problemu, z którym mierzy się jego dziecko. Następnie przechodzi do prób badawczych w formie zadań, zabaw i ćwiczeń, które wykonuje wraz z dzieckiem. Diagnoza zakończona zostaje wystawieniem opinii przez pedagoga, która jest do odebrania w naszej poradni kilka dni później.

JAK PRZEBIEGA TERAPIA RĘKI I PEDAGOGICZNA?

Każda terapia prowadzona przez naszych specjalistów przebiega w celu osiągnięcia konkretnego celu. Rodzic jest każdorazowo informowany o tym, co ćwiczymy i dlaczego jest to potrzebne jego dziecku. Gorąco zachęcamy do udziału rodzica w zajęciach, by być jak najbardziej na bieżąco z postępami w terapii. Tylko przy współpracy TERAPEUTA-RODZIC-DZIECKO jesteśmy w stanie zagwarantować efektywną terapię pedagogiczną oraz ręki. Nasze gabinety są wyposażone w sprzęt, pomoce dydaktyczne oraz zabawki, dzięki którym terapia będzie przyjemnością dla Twojego dziecka!

bottom of page