top of page

ELEKTROSTYMULACJA W LOGOPEDII - czyli, co musisz wiedzieć

Elektrostymulacja polega na podaniu prądu o niskiej i zmiennej częstotliwości bezpośrednio do danego mięśnia lub grupy mięśni, co powoduje skurcz i rozkurcz mięśni. Czas trwania skurczu oraz jego siła dobierana jest bezpośrednio do pacjenta i jego problemu. Zabieg jest bezbolesny, a pacjent w jego trakcie będzie odczuwał skurcz lub mrowienie danego miejsca. Elektrostymulacji możemy również używać stymulując nerwy czaszkowe, co pozytywnie wpływa na ich przewodnictwo w przypadku np. porażenia nerwu lub nadwrażliwości w jamie ustnej.

KTO MOŻE SKORZYSTAĆ Z ZABIEGÓW ELEKTROSTYMULACJI?

Z zabiegów elektrostymulacji mogą korzystać dzieci od wieku niemowlęcego, aż do osób dorosłych. Zabiegi są szczególnie polecane w przypadku:

 • braku postępów w terapii logopedycznej,

 • otwartych ustach i tłoczeniu języka między zęby,

 • nadwrażliwości, które powodują trudności z myciu zębów, czy zastosowanie masaży logopedycznych,

 • nosowania, po wycięciu migdałków,

 • porażenia Bella,

 • obniżonego napięcia mięśniowego w strefie orofacjalnej (twarz i jama ustna),

 • szczękościsku.

JAK WYGLĄDA KWALIFIKACJA DO SESJI ZABIEGOWYCH?

Przed przystąpieniem do zabiegów konieczne jest określenie, jakie efekty mają one przynieść. W tym celu terapeuta sprawdza napięcie mięśniowe, a także przebieg czynności prymarnych. Konieczny jest również wywiad z rodzicem, a także wykluczenie możliwych przeciwwskazać do wykonywania zabiegów. Wśród przeciwwskazań wymienia się:

 • epilepsję,

 • wady serca,

 • wszczepione stymulatory np. nerwu błędnego,

 • implant ślimakowy,

 • wszczepione rozruszniki lub endoprotezy.

JAK WYGLĄDA JEDNA SESJA ELEKTROSTYMULACJI?

Jedna sesja trwa 30 minut. Dla osiągnięcia trwałych efektów zaleca się wykonanie co najmniej kilku - kilkunastu sesji. W przypadku stosowania podpięć na zewnątrz jamy ustnej dziecko może się bawić (układać z kloców, budować z piasku kinetycznego, przeglądać książeczki). W trakcie stymulacji wewnątrz jamy ustnej terapeuta śpiewa, opowiada, co "rysuje na i pod języczkiem", opowiada bajki.

Elektrostymulacja jest metodą wspierającą terapię logopedyczną i neurologopedyczną, dlatego dla podtrzymania osiągniętych efektów zaleca się kontynuację terapii u logopedy prowadzącego.

bottom of page