top of page

PSYCHOLOG - czyli, co musisz wiedzieć

KIEDY NALEŻY SKORZYSTAĆ Z PORAD PSYCHOLOGA?

  • Jeżeli Twoje dziecko/nastolatek ma stale obniżony nastrój, a Ty podejrzewasz u niego depresję,

  • Jeżeli ma lęki, z którymi sobie nie radzi,

  • Jeżeli znajduje się w trudnej emocjonalnie sytuacji życiowej,

  • Jeżeli ma trudności w nauce, słabą koncentrację uwagi,

  • Jeżeli ma problem z nawiązywaniem znajomości w grupie rówieśniczej lub funkcjonowaniem w niej,

  • Jeżeli nie radzi sobie ze swoimi emocjami,

  • Jeżeli sprawia trudności wychowawcze, z którymi trudno jest sobie poradzić,

  • Jeżeli jest skierowany na badanie psychologiczne przez przedszkole/szkołę.

JAK PRZEBIEGA PIERWSZE SPOTKANIE Z PSYCHOLOGIEM?

Na pierwsze spotkanie zapraszamy dziecko wraz z rodzicem, celem zebrania jak najszerszego wywiadu. Kolejne kroki są uzależnione od problemu, z którym boryka się dziecko. To psycholog podejmuje więc decyzję, czy dogłębne badanie ma odbywać w obecności rodzica, czy też nie. Przydatne mogą być również różnego rodzaju opinie wystawiane przez placówki oświatowe, na temat funkcjonowania dziecka. Jeżeli takie posiadasz, weź je ze sobą.

Wizyta u psychologa nie zawsze skutkuje koniecznością podjęcia długotrwałej terapii czy wykryciem poważnych problemów psychologicznych. Często wystarczy nawet jedna wizyta, aby zdiagnozować problem i zaproponować właściwe rozwiązanie.

JAK PRZEBIEGA TERAPIA W NASZEJ PORADNI?

Terapia jest nastawiona na problem z jakim boryka się dziecko. I do niego są dostosowane odpowiednie oddziaływania psychologa prowadzącego. Dbając o harmonijny rozwój dziecka, zapewniając mu poczucie bezpieczeństwa i współpracując ściśle z rodzicami, jesteśmy w stanie osiągnąć pozytywne efekty terapeutyczne.

bottom of page