Nasz zespół

mgr Sylwia Matuszny - założycielka gabinetu, logopeda i glottodydaktyk, nauczyciel wychowania przedszkolnego i wczesnoszkolnego, od 12 lat pracująca z dziećmi w różnym wieku, twórczyni autorskich pomocy logopedycznych oraz prowadząca cykl szkoleń pod patronatem Akademii Kursowebinarów.

mgr Sylwia Kuśmierska - neurologopeda, absolwentka UMCS w Lublinie, od 4 lat pracująca z dziećmi w przedszkolach terapeutycznych na terenie śląska, specjalista w pracy z dziećmi z autyzmem, opóźnionym rozwojem mowy i afazją.

mgr Aneta Palica - neurologopeda, specjalistka w zakresie wczesnej interwencji logopedycznej, opóźnionego rozwoju mowy oraz wad wymowy u dzieci w wieku szkolnym. 

mgr Anna Samek - logopeda

mgr Joanna Otkowicz-Kmiecik - neurologopeda, dogoterapueta

mgr Beata Łyskawińska - terapeuta integracji sensorycznej