top of page

Nasz zespół

mgr Sylwia Matuszny - założycielka gabinetu, logopeda i glottodydaktyk, terapeutka miofunkcjonalna. Prowadzi terapię dzieci ze spektrum autyzmu, pacjentów ortodontycznych oraz wady wymowy, a także zabiegi elektrostymulacji..

mgr Monika Sadowska - neurologopeda, specjalistka w zakresie wczesnej interwencji logopedycznej, opóźnionego rozwoju mowy oraz wad wymowy u dzieci w wieku szkolnym, terapeutka manualna, miofunkcjonalna.

mgr Katarzyna Zasada - logopeda, specjalista terapii dzieci od 1 roku życia, opóźnionego rozwoju mowy, afazji oraz wad wymowy

mgr Aleksandra Niedzielska - logopeda wczesnej interwencji, pracuje z dziećmi od urodzenia do końca wieku przedszkolnego.

mgr Wioletta Lasek - logopeda, nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej i przedszkolnej, pracuje z dziećmi od 3 roku życia.

mgr Beata Łyskawińska - terapeuta integracji sensorycznej

mgr Estera Kowal - terapeuta integracji sensoryczne

mgr Marzena Zybura-Oliwa - terapeuta integracji sensoryczne

mgr Katarzyna Spasińska - psycholog, diagnosta i terapeuta zaburzeń przetwarzania słuchowego.

bottom of page