top of page

NEUROLOGOPEDIA - czyli, co musisz wiedzieć

Neurologopeda w naszej placówce, specjalizuje się w pracy z dziećmi od urodzenia do trzeciego roku życia, zajmując się tzw. wczesną interwencją. Do jego kompetencji należy ocena jakości przebiegu funkcji podstawowych, takich jak oddychanie, ssanie, połykanie, a także napięcie mięśniowe w strefie orofacjalnej (twarzy i jamy ustnej). Neurologopeda sprawdza również gotowość do rozszerzania diety, a także pomaga w jego przebiegu.

KIEDY NALEŻY WYBRAĆ SIĘ Z DZIECKIEM DO NEUROLOGOPEDY?

  • gdy usta dziecka są często uchylone (w nocy i/lub przez dzień),

  • gdy dziecko pręży się w trakcie karmienia piersią lub odrzuca pierś,

  • gdy dziecko ma trudności z poborem pokarmu z butelki,

  • gdy dziecko ma obniżone napięcie mięśniowe i jego pod opieką fizjoterapeuty,

  • gdy nie gaworzy w okolicach 6-8 m.ż., 

  • gdy nie mówi pierwszych wyrazów w okolicach 12-15 m.ż,

  • gdy nie chce gryźć pokarmów,

  • gdy odrzuca w diecie wiele pokarmów,

  • gdy tłoczy język między zęby.

JAK PRZEBIEGA DIAGNOZA W NASZEJ PORADNI?

Diagnoza neurologopedyczna dziecka do trzeciego roku życia to spotkanie, które trwa dwie godziny. W jego trakcie zbierany jest wywiad od rodzica, analizowana jest również dokumentacja medyczna (książeczka zdrowia dziecka, wypisy szpitalne i inne). Następnie neurologopeda sprawdza stan napięcia mięśniowego, budowę anatomiczną wnętrza jamy ustnej oraz odruchy. U dzieci powyżej roku zachęca do wspólnej zabawy, by sprawdzić również jak rozwija się mowa. W trakcie diagnozy niemowlęcia neurologopeda sprawdzi również jak dziecko radzi sobie ze ssaniem. U dzieci starszych analizowany jest film z posiłku, który rodzice przygotowują przed przyjściem na pierwszą wizytę.

JAK PRZEBIEGA TERAPIA W NASZEJ PORADNI?

Każdą terapię w naszej poradni nakierowujemy na osiągnięcie konkretnych celów. W trakcie zajęć neurologopeda wykonuje stymulacje z zewnątrz i wewnątrz jamy ustnej, stosując techniki manualne. Pozostałe elementy terapii zależą od celów wynikających z diagnozy i będą to ćwiczenia związane z rozkarmianiem i/lub rozwijaniem mowy dziecka.

bottom of page