Diagnoza logopedyczna

Pierwsze spotkanie z logopedą w gabinecie jest spotkaniem diagnostycznym, które ma na celu określenie:

 • wady wymowy pacjenta,

 • przyczyn powstania tejże wady,

 • etapu w rozwoju mowy dziecka,

 • sprawności oraz budowy artykulatorów (języka, warg, zgryzu, podniebienia).

 • sprawności słuchowej dziecka (w zakresie słuchu fonemowego oraz fizycznego).

 

W naszym gabinecie po każdej diagnozie sporządzana jest opinia wraz z planem terapii, który zostaje szczegółowo omówiony                     z opiekunami pacjenta lub samym pacjentem (osoby dorosłe) na kolejnym spotkaniu.

Diagnoza neurologopedyczna

Diagnozę tę przeprowadza doświadczony neurologopeda. Może ona dotyczyć:

 • zaburzeń mowy związanych z udarami i wylewami (u dzieci i osób dorosłych),

 • oceny gotowości niemowlęcia do rozszerzania diety

 • oceny rozwoju kompetencji językowych niemowlęcia i małego dziecka (już od pierwszych tygodni życia).

Diagnoza psychologiczna

Diagnoza psychologiczna to wieloetapowa ocena funkcjonowania w obszarze poznawczym, emocjonalnym i społecznym.

Składa się na nią:

 • wywiad kliniczny,

 • ocena zachowania dziecka w gabinecie,

 • obserwacja zabawy swobodnej oraz interakcji z innymi uczestnikami zabawy (rodzicem, opiekunek, terapeutą),

 • ocena rozwoju poznawczego w stosunku do normy wiekowej,

 • ocena kontaktu wzrokowego i werbalnego.

Terapia logopedyczna i neurologopedyczna

Logopedzi gabinetu LOGOhelp prowadzą terapię logopedyczną w następujących przypadkach:

 • występowania wad wymowy u dzieci od 3 roku życia,

 • występowania wad wymowy u młodzieży i osób dorosłych,

 • opóźnionego rozwoju mowy,

 • problemów z mową o podłożu neurologicznym (udary, wylewy),

 • konieczności podjęcia treningu karmienia,

 • konieczności podjęcia wczesnej interwencji logopedycznej (od urodzenia),

 • stwierdzenia autyzmu lub jego spektrum,

 • niepłynności w mówieniu /jąkanie wczesnodziecięce, jąkanie, tachylalia, giełkot/,

 • nieprawidłowego sposobu połykania,

 • nauki czytania i pisania metodą glottodydaktyki,

 • eliminacji trudności w czytaniu i pisaniu metodą glottodydaktyki u dzieci i młodzieży od wieku wczesnoszkolnego

Gabinet logopedyczny LOGOhelp

ul. Plac Wolności 4 pok. 11 i 15

41-400 Mysłowice

tel.: 512 946 756

This site was designed with the
.com
website builder. Create your website today.
Start Now