top of page

Diagnoza logopedyczna

Pierwsze spotkanie z logopedą w gabinecie jest spotkaniem diagnostycznym, które ma na celu określenie:

 • wady wymowy pacjenta,

 • przyczyn powstania tejże wady,

 • etapu w rozwoju mowy dziecka,

 • sprawności oraz budowy artykulatorów (języka, warg, zgryzu, podniebienia).

 • sprawności słuchowej dziecka (w zakresie słuchu fonemowego oraz fizycznego).

 

W naszym gabinecie po każdej diagnozie sporządzana jest opinia wraz z planem terapii, który zostaje szczegółowo omówiony                     z opiekunami pacjenta lub samym pacjentem (osoby dorosłe) na kolejnym spotkaniu.

Diagnoza neurologopedyczna

Diagnozę tę przeprowadza doświadczony neurologopeda. Może ona dotyczyć:

 • zaburzeń mowy związanych z udarami i wylewami (u dzieci i osób dorosłych),

 • oceny gotowości niemowlęcia do rozszerzania diety

 • oceny rozwoju kompetencji językowych i komunikacyjnych niemowlęcia i małego dziecka (już od pierwszych tygodni życia).

Terapia logopedyczna i neurologopedyczna

Logopedzi gabinetów LOGOhelp prowadzą terapię logopedyczną w następujących przypadkach:

 • występowania wad wymowy u dzieci od 3 roku życia,

 • występowania wad wymowy u młodzieży i osób dorosłych,

 • opóźnionego rozwoju mowy,

 • problemów z mową o podłożu neurologicznym (udary, wylewy, afazje),

 • trudności ze ssaniem, karmieniem butelką, rozszerzaniem diety (w tym problematyka niskiego przybierania na wadze przez niemowlęta),

 • konieczności podjęcia treningu karmienia,

 • konieczności podjęcia wczesnej interwencji logopedycznej (od urodzenia),

 • stwierdzenia autyzmu lub jego spektrum,

 • niepłynności w mówieniu /jąkanie wczesnodziecięce, jąkanie, tachylalia, giełkot/,

 • nieprawidłowego przebiegu gryzienia, żucia, połykania, oddychania,

 • nauki czytania i pisania metodą glottodydaktyki,

 • eliminacji trudności w czytaniu i pisaniu metodą glottodydaktyki u dzieci i młodzieży od wieku wczesnoszkolnego.

bottom of page